Vastgoed

“Snelle, scherpe en creatieve vastgoed financieringen”

Wij ondersteunen bij het structureren en aantrekken van vastgoedfinanciering, zowel bancaire financiering, achtergestelde leningen als eigen vermogen. Zowel voor aankoop als het herfinancieren en/of herstructureren van bestaande leningen.

De klanten van Brick Finance bestaan uit professionele vastgoedbeleggers en ontwikkelaars. Qua type vastgoed richten we ons op (portefeuilles van) woningen, hotels, kleinschalige bedrijfsunits/bedrijfsverzamelgebouwen en transformatieprojecten van kantoor naar woning.

Wij onderscheiden ons door een totaaloplossing te bieden voor uw financieringsvraagstuk, dat veelal verder gaat dan alleen bancaire financiering. De oplossing vereist vaak tevens uit een bruglening en/of een vorm van risicodragende financiering, zoals achtergestelde/mezzanine leningen en (preferente) aandelen.

Door de jaren heen hebben we een uitgebreid (internationaal) netwerk van financiers en investeerders opgebouwd, waarmee aanvullend of vooruitlopend op bancaire financiering een creatieve oplossing voor uw financieringsvraagstuk gecreëerd kan worden.

Daarmee is Brick Finance de aangewezen partij voor vastgoedontwikkelaars en -beleggers.

Voorbeelden


Risicokapitaal vastgoedbelegger

Ten behoeve van een vastgoedbelegger is een achtergestelde financiering gearrangeerd, waarmee de solvabiliteit vanuit het oogpunt van de bank is versterkt. De risicodragende financiering is gebruikt om de groei voort te kunnen zetten en als werkkapitaal voor lopende renovatietrajecten.


Aankoopfinanciering met bouwdepot

In opdracht van een vastgoedontwikkelaar is een kortlopende financiering gearrangeerd voor de aankoop en renovatie van woningen. De doorlooptijd van het project is 12-18 maanden. Na renovatie worden de appartementen gesplitst en in de vrije sector verkocht.


Beleggingsfinanciering

Op een portefeuille van 10 woningen is een beleggingsfinanciering opgehaald. De financiering is aangewend om bestaande duurdere hypothecaire leningen af te lossen. De resterende middelen zijn ingezet voor verdere groei van de portefeuille.


Financiering transformatieproject

Casus betrof het omzetten van een kantoorpand in appartementen. Voor dit transformatieproject is een brugfinanciering opgehaald voor de aankoop en renovatie. Na realisatie en verhuur van de woningen is de financiering omgezet in een goedkopere beleggingsfinanciering