“Gezonde financiering voor een behouden vaart”

Wij ondersteunen bij het structureren en aantrekken van scheepvaartfinanciering, zowel bancaire financiering, achtergestelde leningen als eigen vermogen. Zowel voor aankoop, ontwikkeling als het herfinancieren en/of herstructureren van bestaande leningen. In binnen- en buitenland.

De klanten van Brick Finance bestaan uit scheepvaartondernemers in zowel de binnenvaart, de kustvaart als de offshore markt.

Naast het financieren van nieuwbouwprojecten, schakelen klanten ons in toenemende mate in om een oplossing te zoeken voor complexe projecten, waarbij de bestaande rente- en aflossingsverplichting geherfinancierd en/of geherstructureerd dienen te worden om tot een gezonde exploitatie te komen.

De oplossing vergt veelal een vorm van risicofinanciering aanvullend op bancaire financiering, zoals achtergestelde/mezzanine leningen of (preferente) aandelen.

Middels een uitgebreid (internationaal) netwerk van financiers en investeerders, hebben we een breed arsenaal om tot een creatieve oplossing voor uw financieringsvraagstuk te komen.

Daarmee is Brick Finance de aangewezen partij voor ondernemers in de scheepvaartmarkt.

Voorbeelden


Financiering coasters

In opdracht van een scheepvaartondernemer is bancaire financiering van € 26 miljoen gearrangeerd voor vier coasters.


Financiële herstructurering

Casus betrof een binnenvaartschipper met een onrendabele exploitatie gegeven de te hoge schuld positie. In overleg met de bank en de kapitein eigenaar is de financiering geherstructureerd. Het schip is overgenomen door een investeerder en langjarig verhuurd aan de schipper met het recht om het schip terug te kopen.


Risicokapitaal coaster

Ten behoeve van een kapitein eigenaar is het eigen vermogen gefinancierd voor een schip in de kustvaart. Gedurende de bouwperiode is er een tekort ontstaan in de liquiditeitspositie van de ondernemer. Met behulp van de willekeurige afschrijvingsfaciliteit is Brick Finance er in geslaagd om de aandelen in de vennootschap te herkapitaliseren.


Aankoop guard vessel

Ten behoeve van een ondernemer in de off shore heeft Brick Finance een financiering gearrangeerd voor het aankopen van een “guard vessel”. Door de marktomstandigheden was het niet mogelijk om een bankkrediet te krijgen op het schip. Brick Finance heeft een groep informals bereid gevonden om een lening te verstrekken aan de ondernemer.


Off balance financiering van tankcontainers

Voor een operator van tankcontainers is er gezocht naar een verruiming van de financieringsmogelijkheden. Brick Finance heeft een off balance financieringsstructuur opgezet en deze extern gefund met behulp van informals.